Board of Directors

Name Designation
Mr. Tanuj Paresh Rajde Chairman
Mr. Naresh Banarsilal Sharma Managing Director
Mr. Prashant Prahaladray Thakar CFO & Director
Mr. Shail Pradipkumar Shah Independent Director
Mr. Ritesh Bharat Chothani Independent Director
Ms. Krupa Gopan Joshi Independent Director